Pod mikroskopem psychologie: Proč se při stresu objevují tendence uklízet

Lenka Němcová
9. srpna 2023
8 minut čtení

V době rostoucího stresu a napětí se mnoho lidí obrací k neobvyklým způsobům uklidnění a zvládání emocionálních stavů. Jedním z překvapujících způsobů, jakým někteří lidé reagují na stres, je horečné uklízení a uspořádávání. Tento článek se zabývá psychologickými faktory, které mohou stát za tímto jevem, a zkoumá, proč mnozí jedinci nacházejí úlevu a smysl v uklízení během obtížných období.

 1. Stres a pocit kontroly: Vysvětlení toho, proč se někteří lidé při stresu cítí potřebu uklízet, lze hledat v pocitu kontroly. Úklid může pomoci lidem zvládat stres několika způsoby, jako například:
 2. Zlepšení prostředí: Uklízení může pomoci vytvořit čisté a uklizené prostředí, což může pomoci snížit stres a úzkost.
 3. Kontrola: Pro některé lidi může být uklízení způsobem, jak získat pocit kontroly nad svým prostředím a tím i nad svým životem.
 4. Odreagování: Uklízení může být také způsobem, jak se odreagovat od stresu a úzkosti.
 5. OCD: Pro některé lidi s obsedantně-kompulzivní poruchou (OCD) může být uklízení nutkavým chováním, které jim pomáhá snížit úzkost.

Celkově lze tedy říci, že uklízení může být pro některé lidi účinným způsobem, jak zvládat stres a úzkost. Uklízení a organizace poskytují smysl vlastního ovládání nad prostředím, což může pomoci snížit pocit bezmocnosti spojený se stresem.

Vizuální a fyzický řád

Vytvoření a udržení řádu kolem sebe může pomoci snížit stres a úzkost. Zde jsou některé způsoby, jak to může fungovat:

 1. Vizuální řád: Udržování vizuálního řádu, jako je například uklizený a organizovaný pracovní prostor, může pomoci snížit stres a zlepšit náladu.
 2. Fyzický řád: Udržování fyzického řádu, jako je například pravidelná fyzická aktivita a zdravá strava, může pomoci snížit stres a zlepšit celkové zdraví.
 3. Kontrola: Vytvoření a udržení řádu může být způsobem, jak získat pocit kontroly nad svým prostředím a tím i nad svým životem.
 4. Odreagování: Vytvoření řádu může být také způsobem, jak se odreagovat od stresu a úzkosti.

Vytvoření a udržení řádu kolem sebe může být účinným způsobem, jak snížit stres a úzkost. Když se nám podaří vytvořit a udržet řád kolem sebe, může to pozitivně ovlivnit náš vnitřní stav.

Abluce

Abluce znamená očištění nejen těla, ale také mysli.

Pro některé jedince může uklízení fungovat jako metaforická abluce, která jim umožní se zbavit negativních emocí a myšlenek.

Zaměření na konkrétní úkoly

Zaměření se na konkrétní úkoly může pomoci snížit stres a zlepšit pracovní výkon. Zde jsou některé způsoby, jak to může fungovat:

 1. Zvýšení produktivity: Zaměření se na konkrétní úkoly může pomoci zvýšit produktivitu a snížit stres spojený s nedostatkem času a neefektivním pracovním procesem.
 2. Zlepšení koncentrace: Zaměření se na konkrétní úkoly může pomoci zlepšit koncentraci a snížit stres spojený s rozptýlením a nedostatkem pozornosti.
 3. Zvládnutí úkolů: Zaměření se na konkrétní úkoly může pomoci snížit stres spojený s pocitem přeplněnosti a nejistoty ohledně toho, co je třeba udělat.
 4. Zlepšení nálady: Dokončení konkrétních úkolů může pomoci zlepšit náladu a snížit stres spojený s pocitem nedostatku úspěchu a významu.

Zaměření se na konkrétní úkoly může být účinným způsobem, jak snížit stres a zlepšit pracovní výkon.

Zaměření se na úklid může být účinným způsobem, jak snížit stres a úzkost.

 1. Kontrola: Úklid může být způsobem, jak získat pocit kontroly nad svým prostředím a tím i nad svým životem.
 2. Odreagování: Úklid může být také způsobem, jak se odreagovat od stresu a úzkosti.
 3. Vizuální řád: Uklizený a organizovaný prostor může pomoci snížit stres a zlepšit náladu.
 4. Produktivita: Úklid může pomoci zvýšit produktivitu a snížit stres spojený s nedostatkem času a neefektivním pracovním procesem.

Zaměření se na úklid může být účinným způsobem, jak snížit stres a úzkost, zejména pokud se jedná o způsob, jak získat pocit kontroly nad svým prostředím a odreagovat se od stresu.

Zaměření se na úklid může mít několik pozitivních vlivů na snižování stresu

 1. Uklidnění mysli: Při úklidu se můžeme soustředit na konkrétní úkoly a zapomenout na stresující myšlenky. Tím se naše mysl uklidní a získáme pocit klidu a pohody.
 2. Kontrola nad prostředím: Úklid nám umožňuje získat kontrolu nad naším prostředím. Když máme uklizený a organizovaný prostor, cítíme se více uspořádání a méně stresovaní.
 3. Odreagování: Úklid může sloužit jako forma odreagování od stresu. Fyzická aktivita spojená s úklidem může uvolnit napětí a stresové hormony v těle, což přispívá k pocitu uvolnění a zlepšení nálady.
 4. Vizuální řád: Uklizený prostor může mít pozitivní vliv na naši náladu a pocity. Vizuálně příjemné a uklizené prostředí může snížit stres a úzkost.

Zaměření se na úklid může pomoci snižovat stres tím, že nám umožňuje zklidnit mysl, získat kontrolu nad prostředím, odreagovat se a vytvořit vizuální řád.

Tím se odvádí pozornost od stresujících situací a dává se prostor pro relaxaci mysli.

Zvýšený adrenalin

Uklízení může pomáhat snižovat hladinu stresových hormonů v těle několika způsoby:

 1. Fyzická aktivita: Při úklidu se zapojují různé svalové skupiny a dochází k fyzickému pohybu. Fyzická aktivita je známá jako účinný způsob, jak snižovat hladinu stresových hormonů, jako je kortizol, a zlepšovat náladu.
 2. Uklidnění mysli: Zaměření se na úklid a organizaci prostoru může pomoci uklidnit mysl a snížit úzkost a stres. Při tomto procesu se můžeme soustředit na konkrétní úkoly a zapomenout na stresující myšlenky.
 3. Kontrola nad prostředím: Uklizený a organizovaný prostor může přispět k pocitu kontroly a uspořádanosti. Tím se snižuje pocit stresu a napětí spojený s nepořádkem a chaosem.
 4. Vizuální řád: Uklizený prostor může mít pozitivní vliv na naši náladu a pocity. Vizuálně příjemné a uklizené prostředí může snížit stres a úzkost.

Uklízení může pomáhat snižovat hladinu stresových hormonů v těle prostřednictvím fyzické aktivity, uklidnění mysli, získání kontroly nad prostředím a vytvoření vizuálního řádu.

Psychologický katarsis

Psychologický katarsis je termín, který pochází z řečtiny a znamená „očištění“. V psychologii se katarsis odkazuje na proces, kterým dochází k uvolnění a vyčištění negativních emocí. Tento proces se často spojuje s dramatickými zážitky, které mohou vyvolat silné emocionální reakce.

Uklízení může být formou psychologického katarzu, kdy se negativní pocity mohou vyjádřit skrze fyzickou činnost.

Závěr

Tendence uklízet v období stresu lze vysvětlit kombinací různých faktorů, jako je potřeba kontrola, snaha vytvořit řád a psychologický katarsis. Uklízení může sloužit jako způsob, jak se vyrovnat s emocemi a získat pocit úlevy v nestabilních dobách. Tento jev podtrhuje komplexní spojení mezi našimi emocemi a chováním a poskytuje nám další vhled do lidské psychologie.

Zdroj: google.com, instagram.com, pixabay.com, shutterstock.com

Kategorie:

Zdraví,

Poslední aktualizace:  9. srpna 2023

O autorovi

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nejnovější příspěvky