Přechod: Vysvětlení, příznaky a zvládání této fáze života u žen

Lenka Němcová
18. října 2023
11 minut čtení

Přechod, známý také jako klimakterium, je přirozeným biologickým procesem, který nastává u žen v určitém věku. Přináší s sebou řadu fyzických a emočních změn, které mohou ovlivnit životní styl a pohodu ženy. Zde se podíváme na to, co přechod přesně znamená, kdy obvykle u žen nastává a jaké jsou jeho možné příznaky a dopady.

1. Definice přechodu

A: Co přechod přesně znamená

Přechod je období v ženském životě, kdy dochází k hormonálním změnám v těle, zejména k poklesu hladiny estrogenu. Tyto změny mohou vést k různým příznakům, jako jsou návaly horka, pocení, nespavost, podrážděnost, úzkost, deprese, suchost pochvy, snížená sexuální touha a další. V období klimakteria se v důsledku klesající hladiny estrogenu mění poševní sliznice: je tenčí, sušší a ztrácí pružnost. Menstruace se postupně zastavuje a po roce bez menstruace se hovoří o menopauze. Přechod může trvat několik let a každá žena ho prožívá jinak. Je důležité, aby ženy v této fázi svého života dbaly na své zdraví a pravidelně navštěvovaly gynekologa.

B: Vysvětlení hormonálních změn, které se v tomto období dějí.

Během klimakteria dochází k hormonálním změnám v těle ženy, zejména k poklesu hladiny estrogenu. Menstruace se postupně zastavuje a po roce bez menstruace se hovoří o menopauze. Při hormonálních změnách ubývá estradiol a je nahrazován estriolem, který je však méně účinný. Hormonální změny během klimakteria nemusí být vždy spojeny s obtížemi. U některých žen přechod probíhá tak nenápadně, že si jej téměř nevšimnou. Je důležité, aby ženy v této fázi svého života dbaly na své zdraví a pravidelně navštěvovaly gynekologa. Hormonální substituční terapie může pomoci zmírnit některé příznaky klimakteria, ale má i svá rizika a nevýhody.

2. Věk, kdy přechod přichází

A: Průměrný věk, ve kterém ženy začínají procházet přechodem

Průměrný věk, kdy ženy začínají procházet přechodem, se pohybuje kolem 45 let. První příznaky se mohou objevit šest až sedm let před zastavením menstruace, tedy v průměru kolem 45 let. Menstruace se obvykle zastavuje v rozmezí 49 až 51 let. Průměrný věk žen v menopauze je v současnosti 52 let. Nicméně u některých žen může klimakterium začít mnohem dříve nebo naopak mnohem později.

B: Možné individuální rozdíly věku, kdy se přechod může začít projevovat.

Přechod u žen může začít v různých věkových obdobích a individuální rozdíly jsou značné. První příznaky se mohou objevit šest až sedm let před zastavením menstruace, tedy v průměru kolem 45 let. Menstruace se obvykle zastavuje v rozmezí 49 až 51 let. Průměrný věk žen v menopauze je v současnosti 52 let. Nicméně u některých žen může klimakterium začít mnohem dříve nebo naopak mnohem později. Přestože se dá jen obtížně generalizovat a stírají se přitom individuální rozdíly, přináší střední věk řadu mezníků a výzev, které jsou společné. Nástup menopauzy je u každé ženy individuální a může být ovlivněn genetickými faktory, životním stylem, zdravotním stavem a dalšími faktory.

3. Příznaky a symptomy

A: Změny menstruačního cyklu, včetně změn v délce a intenzitě menstruace

Příznaky a symptomy změn menstruačního cyklu během přechodu mohou zahrnovat:

 • Nepravidelnosti menstruačního cyklu
 • Změny v délce menstruace
 • Změny v intenzitě menstruace
 • Menstruace může být silnější nebo slabší než obvykle
 • Menstruace může přijít později nebo naopak dříve
 • Menstruace může být doprovázena bolestmi břicha

Je důležité si uvědomit, že každá žena může prožívat přechod jinak a příznaky se mohou lišit v závislosti na individuálních faktorech. Pokud má žena obavy nebo se cítí nespokojená s těmito změnami, měla by se poradit s lékařem.

B: Návaly horka, noční pocení a další hormonálně indukované příznaky.

Návaly horka a noční pocení jsou častými hormonálně indukovanými příznaky přechodu. Jsou charakterizovány jako pocit náhlého horka, který se může objevit v obličeji, krku a hrudníku a může být doprovázen pocením, zrychleným srdečním tepem a závratěmi. Tyto příznaky mohou trvat několik minut a mohou se objevovat několikrát denně. Noční pocení jsou podobné návalům horka, ale vyskytují se v noci a mohou být tak intenzivní, že mohou narušit spánek. Další hormonálně indukované příznaky mohou zahrnovat změny nálady, úzkost, podrážděnost, deprese, suchost pochvy, sníženou sexuální touhu a další. Pokud se tyto příznaky vyskytují a ovlivňují kvalitu života, je důležité se poradit s lékařem, který může poskytnout další informace a doporučit vhodnou léčbu.

C: Možné dopady na náladu, spánek a celkové pohodlí

Hormonální změny během přechodu mohou mít vliv na náladu, spánek a celkové pohodlí ženy. Některé z možných dopadů jsou:

 • Výkyvy nálad: Hormonální změny mohou způsobit výkyvy nálad, úzkost, podrážděnost a deprese.
 • Nespavost: Návaly horka a noční pocení mohou narušit spánek a vést k nespavosti.
 • Poruchy menstruačního cyklu: Nepravidelnosti menstruačního cyklu a změny v délce a intenzitě menstruace mohou být nepříjemné a ovlivnit celkové pohodlí ženy.
 • Suchost pochvy: Hormonální změny mohou vést k suchosti pochvy, což může být nepříjemné a způsobovat bolest při pohlavním styku.
 • Snížená sexuální touha: Hormonální změny mohou vést k poklesu sexuální touhy.

Je důležité si uvědomit, že každá žena může prožívat přechod jinak a příznaky se mohou lišit v závislosti na individuálních faktorech. Pokud se tyto příznaky vyskytují a ovlivňují kvalitu života, je důležité se poradit s lékařem, který může poskytnout další informace a doporučit vhodnou léčbu.

4. Dopady na zdraví

A: Možné dlouhodobé dopady na zdraví.

Hormonální změny během přechodu mohou mít dlouhodobé dopady na zdraví žen. Některé z možných dopadů jsou:

 • Osteoporóza: Po menopauze dochází k poklesu hladiny estrogenu, což může vést k úbytku kostní hmoty a zvýšenému riziku osteoporózy. Osteoporóza je onemocnění, při kterém dochází ke ztrátě kostní hmoty a ke zvýšené křehkosti kostí, což může vést k častějším zlomeninám.
 • Srdeční onemocnění: Hormonální změny mohou také zvýšit riziko srdečních onemocnění u žen po menopauze. Estrogen má ochranný účinek na srdce a cévy, a jeho pokles může vést k zvýšenému riziku srdečních onemocnění.

Je důležité si uvědomit, že každá žena může prožívat přechod jinak a může mít různé rizikové faktory pro vznik osteoporózy a srdečních onemocnění. Pokud má žena obavy nebo se cítí nespokojená s těmito změnami, měla by se poradit s lékařem, který může poskytnout další informace a doporučit vhodnou léčbu.

B: Možnosti péče a prevence pro minimalizaci rizik spojených s přechodem

Existuje několik možností péče, prevence a strategie,které mohou pomoci minimalizovat rizika spojená s přechodem a pomoci ženám zvládat symptomy a změny.

 • Hormonální substituční terapie (HST): HST může pomoci zmírnit některé příznaky klimakteria, jako jsou návaly horka, noční pocení, suchost pochvy a další. Nicméně HST má i svá rizika a nevýhody, jako je zvýšené riziko rakoviny prsu a dělohy, krevních sraženin a další. Proto by měla být HST používána pouze pod dohledem lékaře a po pečlivém zvážení rizik a přínosů.
 • Přírodní léčba: Existuje řada přírodních léků a doplňků stravy, které mohou pomoci zmírnit některé příznaky klimakteria, jako jsou bylinné přípravky, vitamíny a minerály. Nicméně účinnost těchto přípravků není vždy prokázána a mohou mít i svá rizika a nevýhody.
 • Zdravý životní styl: Zdravý životní styl může pomoci minimalizovat rizika spojená s přechodem, jako je zvýšené riziko osteoporózy a srdečních onemocnění. Zahrnuje pravidelnou fyzickou aktivitu, zdravou stravu, dostatek spánku, snížení stresu a další.
 • Pravidelné návštěvy lékaře: Pravidelné návštěvy lékaře mohou pomoci sledovat zdravotní stav a minimalizovat rizika spojená s přechodem. Lékař může poskytnout další informace o možnostech péče a prevence a doporučit vhodnou léčbu.
 • Relaxační techniky: Relaxační techniky, jako je jóga, meditace a hluboké dýchání, mohou pomoci snížit stres a zlepšit celkovou pohodu.
 • Podpora ze strany rodiny a přátel: Podpora ze strany rodiny a přátel může být velmi užitečná při zvládání přechodu.

5. Zvládání přechodu

Důležitost zdravé stravy, cvičení a péče o psychické zdraví

Zdravá strava, cvičení a péče o psychické zdraví jsou důležité faktory, které mohou pomoci ženám zvládat symptomy a změny spojené s přechodem.

Následující strategie mohou být užitečné:

 • Zdravá strava: Jíst vyváženou stravu bohatou na ovoce, zeleninu a celá zrna může pomoci snížit riziko osteoporózy a srdečních onemocnění a zlepšit celkové zdraví a pohodu.
 • Pravidelné cvičení: Pravidelné cvičení může pomoci zmírnit návaly horka a zlepšit náladu. Cvičení by mělo být přizpůsobeno individuálním potřebám a schopnostem každé ženy.
 • Relaxační techniky: Relaxační techniky, jako je jóga, meditace a hluboké dýchání, mohou pomoci snížit stres a zlepšit celkovou pohodu.
 • Péče o psychické zdraví: Péče o psychické zdraví, jako je terapie nebo podpora ze strany rodiny a přátel, může pomoci zvládat výkyvy nálad, úzkost a další psychické příznaky spojené s přechodem.

Každá žena může prožívat přechod jinak a může mít různé potřeby a preference ohledně péče a prevence.

6. Na závěr

Přechod je přirozeným a nevyhnutelným procesem, který každá žena bude někdy procházet. Je důležité porozumět tomu, co se v těle děje během tohoto období a jaké strategie mohou pomoci minimalizovat nepříjemné symptomy a dopady na zdraví. Přijetí tohoto období jako přirozené součásti ženského života a péče o sebe sama může být klíčové pro zvládání přechodu s minimálními obtížemi.

Zdroj: google.com, instagram.com, pixabay.com, shutterstock.com

Kategorie:

Tipy a rady, Zdraví,

Poslední aktualizace:  4. ledna 2024

O autorovi

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nejnovější příspěvky