Dlouhodobý stres a jeho negativní dopady na zdraví: Když duše a tělo trpí

Lenka Němcová
31. srpna 2023
11 minut čtení

Dlouhodobý stres je stav, kdy je organismus vystaven nepříznivým podmínkám (stresorům) po delší dobu. Tento typ stresu může trvat týdny, měsíce nebo dokonce roky. Dlouhodobý stres může být způsoben například pracovním vytížením, finančními problémy, nezdravými vztahy nebo chronickými zdravotními obtížemi. Na druhou stranu, krátkodobá reakce na stresory je přirozenou odpovědí organismu na okamžitou nepříjemnou situaci. Tato reakce, známá také jako stresová reakce, představuje přípravu na boj nebo útěk a dochází při ní ke změnám v tělesné homeostáze.

1. Hlavní rozdíly mezi dlouhodobým stresem a krátkodobou reakcí na stresory jsou:

Dlouhodobý stres:

 • Trvá delší dobu, týdny, měsíce nebo roky.
 • Je způsoben nepříznivými podmínkami, které trvají dlouhodobě.
 • Může mít negativní vliv na fyzické i psychické zdraví.
 • Může vést k chronické únavě, vyhoření, depresi a dalším zdravotním problémům.

Krátkodobá reakce na stresory:

 • Je okamžitá a přechodná.
 • Je přirozenou reakcí na nepříjemnou situaci.
 • Pomáhá zvýšit výkon a připravit se na boj nebo útěk.
 • Může zahrnovat změny v tělesné homeostáze, jako je zvýšený srdeční tep, zvýšená hladina adrenalinu a další.

Dlouhodobý stres může mít negativní dopad na zdraví a je důležité se mu aktivně věnovat a hledat způsoby, jak ho zvládat.

2. Fyzické dopady na zdraví

Stres může mít na fyzické zdraví různé dopady.

 • Zvýšená hladina cukru v krvi
 • Zrychlený srdeční tep
 • Zvýšená hladina adrenalinu
 • Vyšší krevní tlak
 • Zvýšená náchylnost k bolesti, nadýmání, mdlobám a dalším žaludečním obtížím
 • Chronický stres může vést k různým onemocněním, jako jsou deprese, průjem, zácpa, obezita a další
 • Dlouhodobý stres může vést k únavě, nevolnosti, bolestem hlavy a migrénám

Je důležité si uvědomit, že stres může mít na každého jedince různé dopady a projevovat se různými způsoby. Pokud se stres stává chronickým, může mít negativní vliv na celkové zdraví a je důležité se mu aktivně věnovat a hledat způsoby, jak ho zvládat.

3. Duševní důsledky

Dlouhodobý stres může mít vliv na kognitivní funkce a přispívat k vzniku úzkostných poruch. Zde je podrobnější vysvětlení:

Vliv dlouhodobého stresu na kognitivní funkce:

 • Nadměrné uvolňování stresových hormonů, jako je kortizol, může ovlivnit vybavování dlouhodobé paměti.
 • Dlouhodobý stres může také ovlivnit rychlost zpracování informací, uvažování a multitasking.
 • Kognitivní schopnosti, jako je paměť a koncentrace, mohou být narušeny dlouhodobým stresem.

Vliv dlouhodobého stresu na vznik úzkostných poruch:

 • Dlouhodobý stres může být jedním z faktorů, které přispívají k vzniku úzkostných poruch.
 • Kombinace dlouhodobého stresu, nedostatečného odpočinku a obav různého typu může vyvolat úzkost.
 • Dlouhodobý reálný strach, který doprovází špatný spánek a nervozita, může také přispět k vzniku úzkostných poruch.
 • Fyzicky se úzkost může projevovat potížemi s dýcháním, pocitem tlaku na hrudi a napětím svalů.

Vliv dlouhodobého stresu na kognitivní funkce a vznik úzkostných poruch může být individuální a závisí na různých faktorech. Nicméně, dlouhodobý stres může mít negativní dopad na kognitivní funkce a přispívat k rozvoji úzkostných poruch.

4. Změny v chování a životním stylu

Dlouhodobý stres může způsobit různé změny v těle a mít negativní dopad na zdraví. Některé z těchto změn jsou:

 • Vyšší riziko vzniku kardiovaskulárních onemocnění, jako je vysoký krevní tlak.
 • Obezita, která může být způsobena nadměrným uvolňováním stresových hormonů.
 • Deprese a úzkosti, které mohou být způsobeny dlouhodobým stresem.
 • Chronický stres může vést k různým onemocněním, jako jsou deprese, průjem, zácpa, obezita a další.
 • Dlouhodobý stres může vést k únavě, nevolnosti, bolestem hlavy a migrénám.
 • Vylučování stresových hormonů může ovlivnit vybavování dlouhodobé paměti a rychlost zpracování informací.

Vliv dlouhodobého stresu na zdraví může být individuální a závisí na různých faktorech. Nicméně, dlouhodobý stres může mít negativní dopad na zdraví a je důležité se mu aktivně věnovat a hledat způsoby, jak ho zvládat.

5. Vztah k mezilidským vztahům

Dlouhodobý stres může mít negativní dopad na mezilidské vztahy. Některé z možných dopadů jsou:

 • Dlouhodobý stres může vést k únavě a podrážděnosti, což může ovlivnit komunikaci a vztahy s ostatními lidmi.
 • Stres může také vést k tomu, že se člověk uzavírá do sebe a stahuje se z mezilidských vztahů.
 • Pokud je stres způsoben pracovním vytížením, může to vést k nedostatku času na rodinu a přátele, což může negativně ovlivnit mezilidské vztahy.
 • Dlouhodobý stres může také vést k depresi a úzkostem, což může ovlivnit vztahy s ostatními lidmi.

Musíme si uvědomit, že vliv dlouhodobého stresu na mezilidské vztahy může být individuální a závisí na různých faktorech. Nicméně, dlouhodobý stres může mít negativní dopad na mezilidské vztahy a je důležité se mu aktivně věnovat a hledat způsoby, jak ho zvládat.

6. Dlouhodobý stres a pracovní prostředí

Dlouhodobý stres může mít významný vliv na pracovní prostředí a pracovní výkon. Zde jsou některé důsledky dlouhodobého stresu v pracovním prostředí:

 1. Snížená produktivita: Dlouhodobý stres může vést k únavě, vyčerpání a sníženému zaměření, což může ovlivnit pracovní výkon a produktivitu.
 2. Zvýšená chybovost: Stres může ovlivnit kognitivní funkce, jako je paměť a koncentrace, což může vést k větší chybovosti při práci.
 3. Zhoršené mezilidské vztahy: Dlouhodobý stres může ovlivnit komunikaci a vztahy s kolegy a nadřízenými. Podrážděnost a nedostatek energie způsobené stresem mohou vést k napětí a konfliktům v pracovním prostředí.
 4. Zvýšené riziko syndromu vyhoření: Dlouhodobý stres může přispět k vzniku syndromu vyhoření, který se projevuje emocionálním vyčerpáním, sníženou motivací a cynismem vůči práci.
 5. Zdravotní problémy: Dlouhodobý stres může mít negativní dopad na fyzické zdraví, což může vést k různým zdravotním problémům, jako je vyšší krevní tlak, obezita a další.

Je důležité, aby zaměstnavatelé a zaměstnanci byli vědomi vlivu dlouhodobého stresu na pracovní prostředí a spolupracovali na implementaci strategií pro zvládání stresu a podporu duševního zdraví v pracovním prostředí. To může zahrnovat poskytování podpory a zdrojů pro zaměstnance, školení v oblasti zvládání stresu a vytváření zdravých pracovních prostředí.

7. Strategie zvládání dlouhodobého stresu

Existuje několik strategií, které mohou pomoci zvládat dlouhodobý stres. Zde je několik příkladů:

 1. Sebeuvědomění a sebepéče:
  • Věnovat čas péči o sebe a své potřeby.
  • Zajistit dostatek spánku, vyváženou stravu a pravidelnou fyzickou aktivitu.
  • Vyhledávat a udržovat zdravé mezilidské vztahy.
 2. Relaxační techniky:
  • Pravidelně praktikovat relaxační techniky, jako je hluboké dýchání, meditace, jóga nebo procházky v přírodě.
  • Tyto techniky mohou pomoci snížit úzkost a napětí spojené s dlouhodobým stresem.
 3. Plánování a organizace:
  • Vytvořit si strukturovaný plán a prioritní seznam úkolů.
  • Rozdělit velké úkoly na menší, snadněji zvladatelné kroky.
  • Vytvořit si harmonogram a dodržovat ho.
 4. Komunikace a podpora:
  • Hledat podporu u rodiny, přátel nebo odborníků.
  • Otevřeně komunikovat o svém strese a hledat rady a perspektivu od druhých.
 5. Relaxační aktivity a koníčky:
  • Věnovat se aktivitám, které vás uklidňují a přinášejí radost, jako je čtení, malování, poslech hudby nebo zahradničení.
  • Najít si čas na relaxaci a odpočinek.
 6. Životní rovnováha:
  • Hledat rovnováhu mezi prací a osobním životem.
  • Stanovit si hranice a naučit se říkat „ne“ k nezdravým pracovním nárokům.

Každý člověk může mít své vlastní strategie zvládání stresu a co funguje pro jednoho, nemusí fungovat pro druhého. Je vhodné experimentovat s různými strategiemi a najít ty, které nejlépe vyhovují vašim potřebám a preferencím.

8. Profesionální pomoc a podpora

Pokud se cítíte, že dlouhodobý stres ovlivňuje vaše každodenní fungování a zvládání běžných úkolů, může být vhodné vyhledat profesionální pomoc a podporu. Některé situace, kdy byste měli zvážit vyhledání odborné pomoci, jsou:

 • Pokud se cítíte vyhořelí nebo ztratili zájem o svou práci nebo jiné aktivity.
 • Pokud se vaše symptomy stresu zhoršují nebo trvají déle než několik týdnů.
 • Pokud se vaše symptomy stresu projevují jako úzkost, deprese nebo jiné duševní poruchy.
 • Pokud se vaše zdraví zhoršuje v důsledku dlouhodobého stresu.
 • Pokud máte potíže s mezilidskými vztahy v důsledku stresu.

Profesionální pomoc může zahrnovat psychologickou nebo psychiatrickou terapii, koučování nebo jiné formy podpory. Je důležité si uvědomit, že vyhledání odborné pomoci není projevem slabosti, ale naopak projevem péče o své zdraví a blaho.

9. Závěr

Dlouhodobý stres může mít na zdraví různé negativní dopady, které mohou být závažné a ovlivnit celkovou kvalitu života. Zde jsou některé z těchto dopadů:

 • Bušení srdce, návaly paniky, nevolnosti, třes rukou a další.
 • Zdravotní problémy, jako je obezita, vysoký krevní tlak a další.
 • Zvýšené riziko vzniku kardiovaskulárních onemocnění.
 • Zvýšená náchylnost k bolesti, nadýmání, mdlobám a dalším žaludečním obtížím.
 • Chronický stres může vést k různým onemocněním, jako jsou deprese, průjem, zácpa a další.
 • Dlouhodobý stres může vést k únavě, nevolnosti, bolestem hlavy a migrénám.
 • Zvýšené riziko syndromu vyhoření.
 • Zhoršené mezilidské vztahy.
 • Ovlivnění kognitivních funkcí, jako je paměť a koncentrace.
 • Zvýšené riziko úzkostných poruch.

Vliv dlouhodobého stresu na zdraví může být individuální a závisí na různých faktorech. Nicméně, dlouhodobý stres může mít negativní dopad na zdraví a je důležité se mu aktivně věnovat a hledat způsoby, jak ho zvládat.

Prioritizace vlastního duševního a fyzického zdraví je v moderním světě velmi důležitá. Zde jsou některé důvody, proč bychom měli věnovat pozornost svému zdraví:

 1. Stres: Moderní svět je plný stresu, který může mít negativní dopad na naše duševní a fyzické zdraví. Je důležité se naučit zvládat stres a najít si čas na relaxaci a odpočinek.
 2. Zdraví: Zdraví je základem štěstí a spokojenosti. Je důležité věnovat pozornost svému fyzickému zdraví, jako je pravidelná fyzická aktivita a zdravá strava, a také svému duševnímu zdraví, jako je péče o sebe a zvládání stresu.
 3. Vztahy: Zdravé mezilidské vztahy jsou důležité pro naše duševní zdraví a štěstí. Je důležité najít si čas na rodinu a přátele a věnovat se jim.
 4. Výkon: Kvalita našeho výkonu v práci a v životě je ovlivněna naším duševním a fyzickým zdravím. Je důležité věnovat pozornost svému zdraví, aby byl náš výkon co nejlepší.
 5. Prevence: Péče o své zdraví může pomoci předcházet různým zdravotním problémům a nemocem v budoucnu.

Je důležité si uvědomit, že prioritizace vlastního duševního a fyzického zdraví není sobectví, ale naopak projevem péče o sebe a své blízké.

Zdroj: google.com, instagram.com, pixabay.com, shutterstock.com

Kategorie:

Zdraví,

Poslední aktualizace:  31. srpna 2023

O autorovi

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nejnovější příspěvky