Migréna: Příčiny, příznaky a léčba

Lenka Němcová
24. srpna 2023
13 minut čtení

Migréna je neurologické onemocnění charakterizované opakujícími se záchvaty intenzivní bolesti hlavy. Tato bolest bývá pulzující a často je doprovázena dalšími příznaky, jako je nevolnost, zvracení, světloplachost a vjemové a pohybové obtíže.

Léčba migrény zahrnuje různé přístupy, včetně léků, změn životního stylu a prevence spouštěčů migrény. Některé léky, jako je frovatriptan a timolol, mohou být účinné při prevenci migrénových záchvatů. Botox byl také prokázán jako účinný u pacientů trpících chronickou migrénou. Alternativní způsoby léčby mohou také být použity.

Migréna je poměrně běžné onemocnění a může způsobovat významné nepohodlí. Pokud máte podezření na migrénu, je vhodné se poradit s lékařem, který vám může poskytnout správnou diagnózu a navrhnout vhodnou léčbu.

1. Příčiny migrény

Příčiny migrény nejsou zcela objasněny, ale existuje několik faktorů, které mohou přispět k vzniku migrény.

Některé z těchto faktorů jsou:

 • Genetika: Migréna může být dědičná, což znamená, že pokud má někdo v rodině migrénu, může být větší pravděpodobnost, že ji bude mít i další člen rodiny.
 • Stres: Stres může být spouštěčem migrény u některých lidí.
 • Potraviny: Některé potraviny, jako jsou sýry, čokoláda, alkohol a kofein, mohou způsobit migrénu u některých lidí.
 • Hormonální změny: Hormonální změny, jako jsou ty, které se vyskytují během menstruace, těhotenství nebo menopauzy, mohou způsobit migrénu u některých žen.
 • Změny v prostředí: Některé změny v prostředí, jako jsou změny počasí nebo změny nadmořské výšky, mohou způsobit migrénu u některých lidí.
 • Úrazy: Úrazy hlavy mohou způsobit migrénu u některých lidí.

Musíme si uvědomit, že každý člověk může mít jiné spouštěče migrény a že některé spouštěče mohou být kombinací více faktorů. Pokud trpíte migrénou, může být užitečné vést deník migrény, abyste mohli identifikovat své vlastní spouštěče a zabránit tak vzniku migrény v budoucnu.

2. Příznaky migrény

Příznaky migrény mohou být různé a mohou se lišit od osoby k osobě. Některé z nejčastějších příznaků migrény zahrnují:

 • Bolest hlavy: Bolest hlavy u migrény je obvykle pulzující, intenzivní a může být jednostranná. Bolest se může zhoršovat při fyzické aktivitě.
 • Nevolnost a zvracení: Tyto příznaky jsou často spojeny s migrénou a mohou být způsobeny buď samotnou bolestí hlavy, nebo účinky léků proti bolesti.
 • Citlivost na světlo a zvuk: Mnoho lidí s migrénou má citlivost na světlo a zvuk během záchvatu.
 • Vjemové obtíže: Někteří lidé s migrénou mohou mít problémy s koncentrací, pamětí a řečí během záchvatu.
 • Pohybové obtíže: Někteří lidé s migrénou mohou mít problémy s koordinací pohybů během záchvatu.
 • Aura: Někteří lidé s migrénou mohou mít před záchvatem migrény tzv. auru, což jsou přechodné neurologické příznaky, jako jsou vidění blikajících světel nebo zmatenost.

Je důležité vědět, že ne každý záchvat migrény musí mít všechny výše uvedené příznaky a že některé příznaky mohou být způsobeny jinými faktory než migrénou. Pokud máte podezření na migrénu, je vhodné se poradit s lékařem, který vám může poskytnout správnou diagnózu a navrhnout vhodnou léčbu.

3. Typy migrény

Existuje několik typů migrény, které se liší v závislosti na příznacích a průběhu. Toto jsou nejčastější typy migrény:

 • Migréna bez aury: Je to nejčastější typ migrény, který se vyskytuje bez předchozích neurologických příznaků, jako jsou vidění blikajících světel nebo zmatenost.
 • Migréna s aurou: Tento typ migrény se vyskytuje s předchozími neurologickými příznaky, jako jsou vidění blikajících světel, zmatenost, problémy s řečí a koordinací pohybů.
 • Chronická migréna: Je to forma migrény, která se vyskytuje v delším časovém intervalu, a to po dobu alespoň 15 dnů v měsíci po dobu více než 3 měsíců.
 • Menstruační migréna: Tento typ migrény se vyskytuje u některých žen během menstruace.
 • Hemiplegická migréna: Tento typ migrény může způsobit dočasnou paralýzu na jedné straně těla.

Každý člověk může mít jiný typ migrény a že některé příznaky mohou být způsobeny jinými faktory než migrénou.

4. Diagnostika migrény

Diagnostika migrény probíhá na základě pečlivého vyšetření a zhodnocení příznaků a anamnézy pacienta. Zde je obecný přehled postupu diagnostiky migrény:

 1. Anamnéza: Lékař se zeptá pacienta na jeho příznaky, frekvenci a intenzitu bolesti hlavy, trvání a charakter záchvatů, spouštěče migrény a další související symptomy.
 2. Fyzické vyšetření: Lékař provede fyzické vyšetření pacienta, včetně vyšetření hlavy a krku, aby vyloučil jiné možné příčiny bolesti hlavy.
 3. Diagnostická kritéria: Lékař se řídí diagnostickými kritérii migrény, jako jsou kritéria Mezinárodní klasifikace bolesti hlavy (International Classification of Headache Disorders, ICHD), která stanovují specifické příznaky a průběh migrény.
 4. Diferenciální diagnostika: Lékař vylučuje jiné možné příčiny bolesti hlavy pomocí diferenciální diagnostiky, což znamená rozlišování migrény od jiných typů bolesti hlavy, jako je například napěťová bolest hlavy nebo clusterová bolest.
 5. Neurozobrazovací metody: V některých případech může být provedeno neurozobrazování, jako je CT nebo MRI, aby se vyloučily jiné možné příčiny bolesti hlavy, jako jsou nádory nebo cévní abnormality.

Je důležité, aby diagnostiku migrény provedl odborník, jako je neurolog, který má zkušenosti s diagnostikou a léčbou migrény. Správná diagnóza je klíčová pro zahájení vhodné léčby a správné řízení migrény.

5. Prevence migrény

Prevence migrény zahrnuje kombinaci léků, změn životního stylu a identifikaci a omezování spouštěčů migrény. Zde jsou některé osvědčené metody prevence migrény:

 1. Léky: Lékař může předepsat léky na prevenci migrény, jako jsou beta-blokátory, antidepresiva, antikonvulziva nebo léky na migrénu specifické pro serotoninové receptory (triptany). Tyto léky mohou pomoci snížit frekvenci a intenzitu migrénových záchvatů.
 2. Změny životního stylu: Úpravy životního stylu mohou také pomoci při prevenci migrény. Zde jsou některé doporučené změny:
 3. Pravidelný spánek: Udržování pravidelného spánkového režimu a dostatečného odpočinku může pomoci snížit riziko migrény.
 4. Zdravá strava: Vyvarování se potravinám, které jsou často spojovány se spuštěním migrény, jako jsou sýry, čokoláda, alkohol a kofein, může být užitečné.
 5. Fyzická aktivita: Pravidelná mírná až středně intenzivní fyzická aktivita, jako je chůze, plavání nebo jóga, může pomoci snížit frekvenci migrénových záchvatů.
 6. Snížení stresu: Techniky relaxace, jako je hluboké dýchání, meditace nebo jóga, mohou pomoci snížit stres a napětí, které mohou spouštět migrénu.
 7. Identifikace spouštěčů: Identifikace individuálních spouštěčů migrény může být užitečná při prevenci migrény. Pacienti by měli sledovat a zaznamenávat situace, potraviny, stresové situace nebo další faktory, které mohou předcházet migrénovým záchvatům. Na základě těchto informací mohou pacienti upravit svůj životní styl a vyhnout se spouštěčům migrény.

Prevence migrény je individuální a může vyžadovat kombinaci různých přístupů. Pokud trpíte migrénou, je vhodné se poradit s lékařem, který vám může poskytnout správnou diagnózu a navrhnout vhodnou léčbu a prevenci migrény.

6. Zvládání a léčba migrény

Některé tipy, jak zvládnout migrénu a jak ji léčit.

Prevence migrény:

 • Identifikujte své spouštěče migrény a snažte se jim vyhnout.
 • Upravte svůj životní styl, včetně pravidelného spánku, zdravé stravy a mírné fyzické aktivity.
 • Relaxujte a snižte stres pomocí technik, jako je meditace, hluboké dýchání nebo jóga.
 • Užívejte léky na prevenci migrény, které vám předepíše lékař.

Léčba migrény:

 • Užívejte léky proti bolesti, jako jsou nesteroidní protizánětlivé léky (NSAID) nebo triptany, které mohou pomoci zmírnit bolest a další příznaky migrény.
 • Užívejte léky na prevenci migrény, které vám předepíše lékař.
 • Relaxujte a snižte stres pomocí technik, jako je meditace, hluboké dýchání nebo jóga.
 • Používejte ledové obklady nebo teplé komprese na bolestivé oblasti hlavy.
 • Udržujte se v klidném a tichém prostředí.

Je důležité si uvědomit, že léčba migrény je individuální a může vyžadovat kombinaci různých přístupů. Pokud trpíte migrénou, je vhodné se poradit s lékařem, který vám může poskytnout správnou diagnózu a navrhnout vhodnou léčbu a prevenci migrény.

7. Alternativní přístupy k léčbě

Existuje několik alternativních přístupů k léčbě migrény, které mohou být použity jako doplněk k tradiční léčbě. Zde jsou některé z těchto přístupů:

 • Akupunktura: Akupunktura je tradiční čínská medicína, která spočívá v aplikaci jemných jehel na určitých bodech těla. Tento přístup může pomoci snížit frekvenci a intenzitu migrénových záchvatů.
 • Bylinná léčba: Některé byliny, jako je například máta, mohou pomoci zmírnit bolest a další příznaky migrény.
 • Dietní opatření: Některé potraviny, jako jsou sýry, čokoláda, alkohol a kofein, mohou způsobit migrénu u některých lidí. Omezování těchto potravin může pomoci snížit frekvenci migrénových záchvatů.
 • Relaxační techniky: Techniky relaxace, jako je meditace, hluboké dýchání nebo jóga, mohou pomoci snížit stres a napětí, které mohou spouštět migrénu.
 • Masáže: Masáže mohou pomoci uvolnit napětí v těle a snížit stres, což může pomoci snížit frekvenci migrénových záchvatů.

Je potřeba mít na paměti, že alternativní přístupy k léčbě migrény nejsou vždy účinné a mohou být vhodné pouze jako doplněk k tradiční léčbě. Pokud trpíte migrénou, je vhodné se poradit s lékařem, který vám může poskytnout správnou diagnózu a navrhnout vhodnou léčbu a prevenci migrény.

8. Život s migrénou

Život s migrénou může být pro pacienty velmi obtížný a ovlivňovat jejich každodenní život. Zde jsou některé zkušenosti a tipy od lidí, kteří trpí migrénou:

 • Různé etapy migrény: Život s migrénou se může lišit v závislosti na různých etapách migrény. Někdy jsou migrénové záchvaty méně časté a méně intenzivní, zatímco jindy mohou být velmi časté a obtížné.
 • Omezení každodenních aktivit: Migréna může omezit každodenní aktivity, jako je práce, škola, rodinné aktivity a volnočasové aktivity. Někteří lidé s migrénou se mohou cítit izolovaní a omezovat své sociální aktivity.
 • Potřeba podpory a porozumění: Lidé s migrénou potřebují podporu a porozumění od svých blízkých, přátel a kolegů. Mluvit o migréně s ostatními může pomoci snížit pocit izolace a zlepšit kvalitu života.
 • Prevence migrény: Prevence migrény může být klíčová pro minimalizaci výskytu migrénových záchvatů. To zahrnuje změny životního stylu, užívání léků na prevenci migrény a identifikaci a omezení spouštěčů migrény.
 • Léčba migrény: Léčba migrény zahrnuje užívání léků proti bolesti, léků na prevenci migrény a dalších terapií, jako jsou akupunktura, masáže a relaxační techniky.

Je důležité si uvědomit, že život s migrénou může být náročný, ale existuje mnoho způsobů, jak minimalizovat výskyt migrénových záchvatů a zlepšit kvalitu vašeho života a zdraví. Pokud trpíte migrénou, je vhodné se poradit s lékařem, který vám může poskytnout správnou diagnózu a navrhnout vhodnou léčbu a prevenci migrény.

9. Závěr

Migréna je chronické záchvatovité onemocnění charakterizované silnými ataky pulzující bolesti hlavy, obvykle na jedné straně hlavy. Příznaky migrény mohou zahrnovat nevolnost, zvracení, citlivost na světlo a zvuk, vnemové a pohybové obtíže. 

Příčiny migrény nejsou zcela objasněny, ale mohou zahrnovat genetiku, stres, hormonální změny, potraviny a změny prostředí. Diagnostika migrény zahrnuje pečlivé vyšetření, anamnézu a vyloučení jiných možných příčin bolesti hlavy. Prevence migrény zahrnuje kombinaci léků, změn životního stylu a identifikaci a omezení spouštěčů migrény.

Léčba migrény zahrnuje užívání léků proti bolesti, léků na prevenci migrény a dalších terapií, jako je akupunktura, masáže a relaxační techniky. Existují také alternativní přístupy k léčbě migrény, jako je bylinná léčba, akupunktura a dietní opatření. Život s migrénou může být obtížný a ovlivňovat každodenní aktivity. Je důležité najít podporu od blízkých a lékaře, a také se naučit zvládat stres a identifikovat individuální spouštěče migrény. S vhodnou léčbou a prevencí migrény je možné minimalizovat výskyt migrénových záchvatů a zlepšit kvalitu života.

Zdroj: google.com, instagram.com, pixabay.com, shutterstock.com

Kategorie:

Zdraví,

Poslední aktualizace:  24. srpna 2023

O autorovi

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nejnovější příspěvky