Kdo je sapiosexuál?

Lenka Němcová
11. září 2023
11 minut čtení

Sapiosexualita je sexuální orientace, která se vztahuje k přitažlivosti k inteligenci a duševnímu výkonu osoby, spíše než k fyzickému vzhledu. Tento termín se stal populárním v posledních letech a získal pozornost v médiích a na sociálních sítích. Sapiosexuálové si vybírají své partnery na základě jejich inteligence a schopnosti komunikovat. Tato sexuální orientace se stala součástí LGBTQ+ komunity. V dnešní společnosti se stává stále více uznávanou a respektovanou sexuální orientací.

1. Co je sapiosexualita?

A. Definice termínu „sapiosexualita“ a jeho původu.

Sapiosexualita je termín, který se používá k popisu sexuální orientace, kdy jedinec cítí přitažlivost k inteligenci a duševnímu výkonu druhé osoby, spíše než k fyzickému vzhledu. Tento termín se stal populárním v posledních letech a získal pozornost v médiích a na sociálních sítích. Zde jsou některé informace o původu:

 • Termín „sapiosexualita“ byl poprvé použit v roce 1998 v časopise „The Advocate“.
 • Termín se stal populárním v roce 2014, kdy seznamka OkCupid začala umožňovat uživatelům označit se jako sapiosexuálové.
 • Slovo „sapiosexualita“ pochází z latinského slova „sapiens“, což znamená „moudrý“ nebo „rozumný“.
 • Sapiosexualita není považována za skutečnou sexuální orientaci, jako například homosexual.

Sapiosexualita je relativně nový termín, který se stal populárním v posledních letech a získal pozornost v médiích a na sociálních sítích.

B. Jaké jsou hlavní charakteristiky sapiosexuálů?

Hlavní charakteristiky sapiosexuálů jsou:

 • Sapiosexuálové jsou sexuálně přitahováni inteligencí svého partnera.
 • Pro sapiosexuály je inteligence a duševní výkon důležitější než fyzický vzhled.
 • Sapiosexuálové vyhledávají partnery, kteří oplývají vysokým IQ, vysokým vzděláním a širokým obecným rozhledem.
 • Sapiosexuálové si vybírají své partnery na základě jejich schopnosti komunikovat a inteligence.
 • Sapiosexualita není považována za skutečnou sexuální orientaci, jako například homosexualita.

Sapiosexuálové se liší od jiných sexuálních orientací tím, že se nevztahují k fyzickému vzhledu, ale k inteligenci a duševnímu výkonu druhé osoby.

C: Jak se sapiosexualita liší od jiných sexuálních orientací, jako je heterosexualita, homosexualita apod.

Sapiosexualita se liší od jiných sexuálních orientací, jako je heterosexualita, homosexualita a pod., tím, že se nevztahuje k fyzickému vzhledu, ale k inteligenci a duševnímu výkonu druhé osoby. Zde jsou některé další rozdíly mezi sapiosexualitou a jinými sexuálními orientacemi: 

Podobnosti:

 • Stejně jako u jiných sexuálních orientací, i sapiosexuálové mohou být heterosexuální, homosexuální nebo bisexuální.

Rozdíly:

 • Sapiosexualita není považována za skutečnou sexuální orientaci, jako například homosexualita.
 • Sapiosexualita se nevztahuje k pohlaví, ale k inteligenci a duševnímu výkonu osoby.
 • Zatímco jiné sexuální orientace se mohou týkat fyzické přitažlivosti, sapiosexualita se týká spíše mentální přitažlivosti.
 • Sapiosexuálové vyhledávají partnery, kteří oplývají vysokým IQ, vysokým vzděláním a širokým obecným rozhledem.
 • Sapiosexualita může koexistovat s jinými sexuálními orientacemi a genderovými identitami.
 • Sapiosexuálové si vybírají své partnery na základě jejich schopnosti komunikovat a inteligence.

2. Projevy sapiosexuality

A: Jaký je vztah mezi sapiosexuály a jejich partnery?

Sapiosexuálové mají s partnery několik charakteristických vztahových rysů:

 • Sapiosexuálové si vybírají své partnery na základě jejich schopnosti komunikovat a inteligence.
 • Pro sapiosexuály je inteligence a duševní výkon důležitější než fyzický vzhled.
 • Sapiosexuálové vyhledávají partnery, kteří oplývají vysokým IQ, vysokým vzděláním a širokým obecným rozhledem.
 • Sapiosexuálové mají tendenci být hluboce emocionálně propojeni s inteligentními partnery.
 • Sapiosexuálové se mohou cítit sexuálně přitahováni k lidem, kteří jsou schopni je mentálně stimulovat.
 • Sapiosexualita může být pro sapiosexuály důležitým faktorem při výběru partnera a může hrát klíčovou roli v jejich vztazích.

Sapiosexuálové hledají hlubší propojení s partnery na základě inteligence a duševního výkonu, což může vést k hlubším a intelektuálnějším vztahům.

B: Proč je pro sapiosexuály důležitá inteligence, zejména emoční?

Pro sapiosexuály je důležitá inteligence, zejména emoční, protože:

 • Sapiosexuálové mají tendenci být hluboce emocionálně propojeni s inteligentními partnery.
 • Sapiosexuálové se mohou cítit sexuálně přitahováni k lidem, kteří jsou schopni je mentálně stimulovat.
 • Sapiosexuálové vyhledávají partnery, kteří oplývají vysokým IQ, vysokým vzděláním a širokým obecným rozhledem.
 • Pro sapiosexuály je inteligence a duševní výkon důležitější než fyzický vzhled.

Pro sapiosexuály je inteligence důležitá, protože hledají hlubší propojení s partnery na základě inteligence a duševního výkonu, což může vést k hlubším a intelektuálnějším vztahům.

C: Jaký význam má schopnost komunikovat a diskutovat pro sapiosexuality?

Schopnost komunikovat a diskutovat má pro sapiosexuality zásadní význam, neboť tito jedinci vyhledávají hlubší propojení s potenciálními partnery na základě inteligence a duševního výkonu. Tato preferenční orientace směřuje k partnerům, kteří sdílejí jejich vášeň pro intelektuální stimulaci a vzájemné intelektuální výzvy. Tím pádem může vést k vytváření vztahů, které nejenže jsou založeny na hlubších emocionálních a intelektuálních spojeních, ale také podporují vzájemný růst a rozvoj obou partnerů.

3. Sapiosexuální vztahy

A: Proč je intelektuální přitažlivost rozhodujícím faktorem?

Protože si sapiosexuálové vybírají své partnery na základě jejich inteligence a schopnosti komunikovat, je pro ně intelektuální přitažlivost rozhodujícím faktorem. Hledají totiž hlubší propojení s partnery na základě inteligence a duševního výkonu. Některé charakteristiky, které sapiosexuálové hledají u svých partnerů:

 • Vysoké IQ.
 • Vysoké vzdělání.
 • Široký obecný rozhled.
 • Schopnost komunikovat a diskutovat.

Pro sapiosexuály je intelektuální přitažlivost rozhodujícím faktorem při výběru partnera, protože hledají hlubší propojení s partnery na základě inteligence a duševního výkonu, což může vést k hlubším a intelektuálnějším vztahům.

B: Jak sapiosexuální vztahy fungují na dlouhé trati?

Sapiosexuální vztahy mohou fungovat na dlouhé trati, pokud jsou založeny na hlubším propojení s partnerem na základě inteligence a duševního výkonu.

 • Sapiosexuálové mají tendenci být hluboce emocionálně propojeni s inteligentními partnery.
 • Sapiosexuálové se mohou cítit sexuálně přitahováni k lidem, kteří jsou schopni je mentálně stimulovat.
 • Pro sapiosexuály je inteligence a duševní výkon důležitější než fyzický vzhled.
 • Sapiosexuálové vyhledávají partnery, kteří oplývají vysokým IQ, vysokým vzděláním a širokým obecným rozhledem.

Sapiosexuální vztahy mohou být velmi intelektuální a emocionálně propojené, což může vést k dlouhodobým a hlubokým vztahům.

C: Jaké jsou potenciální problémy spojené s tímto typem vztahu?

Existují potenciální problémy spojené s sapiosexuálními vztahy, jako je tomu u jakéhokoli jiného typu vztahu. Zde jsou některé z možných problémů, které mohou nastat:

 • Neshoda v hodnotách a zájmech: I když jsou sapiosexuálové přitahováni inteligencí svých partnerů, mohou mít různé hodnoty a zájmy, což může vést k neshodám vztahů.
 • Nedostatek fyzické přitažlivosti: Zatímco sapiosexuálové se přitahují k inteligenci a duševnímu výkonu, mohou mít někteří z nich problémy s fyzickou přitažlivostí svých partnerů, což může vést k problémům vztahů.
 • Neschopnost komunikovat: Schopnost komunikovat a diskutovat je pro sapiosexuály důležitá, a pokud jejich partner není schopen komunikovat na stejné úrovni, může to vést k problémům vztahů.
 • Neschopnost najít vhodného partnera: Protože sapiosexuálové hledají specifické vlastnosti u svých partnerů, mohou mít problémy s nalezením vhodného partnera, což může vést k pocitům osamělosti a frustrace.

Sapiosexuální vztahy mohou být náchylné k různým problémům, jako je tomu u jakéhokoli jiného typu vztahu. Nicméně, pokud jsou založeny na hlubším propojení s partnerem na základě inteligence a duševního výkonu, mohou být velmi intelektuální a emocionálně propojené, což může vést k dlouhodobým a hlubokým vztahům.

4. Sapiosexualita a společnost

A: Jaký je postoj společnosti k sapiosexualitě?

Sapiosexualita je relativně nový termín, který se stal populárním v posledních letech. Zde jsou některé informace o postoji společnosti k sapiosexualitě:

 • Sapiosexualita není považována za skutečnou sexuální orientaci, jako například homosexualita.
 • Sapiosexualita se stala součástí LGBTQ+ komunity.
 • V dnešní společnosti se stává stále více uznávanou a respektovanou sexuální orientací.
 • Nicméně, někteří lidé mohou mít stále problémy s pochopením a akceptací sapiosexualit.

Postoj společnosti k sapiosexualitě se mění a stává se stále více uznávanou a respektovanou sexuální orientací. Přesto stále někteří lidé mohou mít problémy s pochopením a akceptací této sexuální orientace.

B: Jakým stereotypům a předsudkům mohou sapiosexuálové čelit?

Sapiosexuálové mohou čelit některým stereotypům, které se týkají jejich sexuální orientace.

 • Sapiosexuálové jsou považováni za arogantní a náročné, protože hledají partnery s vysokým IQ a širokým obecným rozhledem.
 • Někteří lidé mohou považovat sapiosexualitu za módní trend, spíše než za skutečnou sexuální orientaci.
 • Někteří lidé mohou mít problémy s pochopením a akceptací sapiosexualit, protože se nevztahuje k fyzickému vzhledu, ale k inteligenci a duševnímu výkonu.
 • Někteří lidé mohou považovat sapiosexualitu za zvláštní nebo neobvyklou sexuální orientaci.

Sapiosexuálové mohou čelit některým stereotypům, ale postoj společnosti k této sexuální orientaci se mění a stává se stále více uznávanou a respektovanou.

C: Jak internet ovlivnil způsob, jakým sapiosexuálové hledají partnery?

Internet ovlivnil způsob, jakým sapiosexuálové hledají partnery, tím, že jim umožňuje najít lidi s podobnými zájmy a hodnotami.

 • Sapiosexuální seznamky: Existují seznamky, které jsou zaměřeny na inteligentní lidi a umožňují sapiosexuálům najít partnery s podobnými zájmy a hodnotami.
 • Sociální sítě: Sapiosexuálové mohou používat sociální sítě, aby se spojili s lidmi, kteří sdílejí jejich zájmy a hodnoty.
 • Online komunita: Sapiosexuálové mohou najít online komunity, kde se mohou setkat s lidmi, kteří sdílejí jejich zájmy a hodnoty.
 • Online diskuse: Sapiosexuálové mohou používat online diskuse, aby se spojili s lidmi, kteří mají podobné názory a zájmy.

Internet ovlivnil způsob, jakým sapiosexuálové hledají partnery, tím, že jim umožňuje najít lidi s podobnými zájmy a hodnotami. To může vést k hlubším a intelektuálnějším vztahům.

5. Na závěr

Sapiosexualita je sexuální orientace, kdy jedinec pociťuje sexuální přitažlivost k inteligenci druhé osoby. Tento termín poprvé použil Darren Stalder v roce 1998. Sapiosexuálové se cítí vzrušeni inteligencí a vzděláním druhé osoby a považují je za nejatraktivnější vlastnost. Tato orientace se týká především emocionálního a mentálního spojení s druhou osobou, nikoli pouze fyzické přitažlivosti.

Zdroj a fotografie: google.com, instagram.com, pixabay.com, shutterstock.com

Kategorie:

Ostatní,

Poslední aktualizace:  18. září 2023

O autorovi

One thought on “Chovatelské tipy pro majitele koček

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nejnovější příspěvky