Podzim v zahradě: Na co nezapomenout při přípravě zahrady na zimu

Lenka Němcová
29. září 2023
15 minut čtení

Příprava zahrady na zimní období je důležitá pro úspěšnou jarní výsadbu a růst rostlin. Při této přípravě je nutné provést několik kroků, jako je sklizeň, úprava půdy, zálivka, ochrana rostlin, očištění a uložení zahradních nástrojů a využití zbytků rostlin a listí k výrobě kompostu.

I. Na úvod

A. Důležitost přípravy zahrady na zimu 

Při přípravě zahrady na zimní období je důležité udělat několik věcí.

 • Sklizeň: Podzim je čas sklizně pozdních plodin, jako jsou například ředkvičky, mrkev, cibule, česnek, brambory a dýně. Je důležité odstranit všechny rostliny, které by mohly být hostiteli škůdců a chorob.
 • Úprava půdy: Před zimou je dobré půdu uvolnit a připravit ji na jarní výsadbu. Je vhodné ji prohrabat, odplevelit a přidat organické hnojivo.
 • Zálivka: Je důležité zalévat rostliny dostatečně, aby měly dostatek vláhy pro zimu. Zároveň je ale důležité nezalévat příliš, aby se předešlo zamrzání kořenů.
 • Ochrana rostlin: Některé rostliny mohou být citlivé na mrazy a je třeba je chránit. Například okrasné keře a stromy lze chránit bílou netkanou textilií nebo speciálními krycími plachtami.
 • Nástroje: Po skončení sezóny je důležité očistit a uložit zahradní nástroje, aby vydržely co nejdéle. Je vhodné je očistit od zbytků zeminy a případně je naolejovat.
 • Kompostování: Zbytky rostlin a listí lze využít k výrobě kompostu, který může být použit jako hnojivo na jaře.

Musíme si tedy uvědomit, že příprava zahrady na zimní období je klíčová pro úspěšnou jarní výsadbu a růst rostlin.

II. Posbírejte listí a odstraňte odpadky 

Čištění zahrady od opadaného listí a odstranění rostlinných zbytků a odpadků

Očištění zahrady od opadaného listí je důležité z několika důvodů:

 • Prevence škůdců a chorob: Spadané listí může být hostitelem škůdců a chorob, které mohou přežít v listové hmotě a přenést se na rostliny v další sezoně.
 • Prevence poškození trávníku: Pokud spadané listí zůstane na trávníku, může způsobit jeho poškození. Listí brání průchodu vzduchu a světla, což může vést k hnilobě trávníku.
 • Estetický vzhled zahrady: Očištění zahrady od opadaného listí přispívá k estetickému vzhledu zahrady a zlepšuje celkový dojem.
 • Využití zahradního odpadu: Spadané listí lze využít k výrobě kompostu, který může být použit jako hnojivo na jaře.

Očistit zahradu od opadaného listí,je důležité z toho důvodu, aby se předešlo škůdcům a chorobám, poškození trávníku a aby se využil zahradní odpad k výrobě kompostu.

III. Zaměřte se na trávník 

A. Poslední posečení trávníku 

Poslední posečení trávníku před zimou je důležité z několika důvodů:

 • Prevence hniloby: Krátké posečení trávníku před zimou pomáhá předejít hnilobě trávníku, která může být způsobena vlhkým a chladným počasím.
 • Estetický vzhled zahrady: Krátký trávník přispívá k estetickému vzhledu zahrady a zlepšuje celkový dojem.
 • Příprava na zimu: Krátký trávník umožňuje snadnější aplikaci hnojiva a přípravu trávníku na zimní období.

B. Aplikace hnojiva a kypření půdy

Před zimou je také vhodné aplikovat hnojivo a kypřit půdu. Dlouhodobě působící hnojivo nebo hnojivo určené pro zimu pomáhá trávníku přežít zimní období a zlepšuje jeho kondici na jaře. Kypření půdy umožňuje lepší průchod vzduchu a vody a zlepšuje tak kvalitu půdy pro růst trávníku.

IV. Ošetření stromů a keřů

Řez stromů a keřů a ochrana mladých stromků před mrazy

Před zimou je důležité ošetřit stromy a keře, aby přežily zimní období a byly připraveny na jarní růst. Zde jsou některé způsoby, jak lze stromy a keře ošetřit:

 • Ošetření měďnatými přípravky: V rizikových oblastech se na podzim po opadu většiny listů provádí ošetření měďnatými přípravky, které pomáhají chránit stromy a keře před chorobami a škůdci.
 • Zalévání: Stromy a keře je vhodné důkladně zalévat, aby měli dostatek vláhy pro zimu. Zalévání je vhodné provádět i během vegetačního klidu, když je teplá a suchá zima.
 • Předjarní postřik: Předjarní ošetření stromů a keřů se má provést až v období, kdy se již neočekává silný pokles teplot. Měl by se aplikovat až po vyrašení stromů a keřů a pomáhá chránit je před chorobami a škůdci.
 • Podzimní sestřih: Podzimní sestřih stromů a keřů pomáhá udržet je v dobré kondici a připravit je na zimní období. Sestřih se provádí odstraněním suchých a poškozených větví a zlepšuje tak průchod vzduchu a světla.
 • Ochrana před rozmary počasí: Stromy a keře je vhodné chránit před rozmary počasí, jako jsou silné větry a sněhové bouře. K tomu lze použít speciální krycí plachty nebo bílou netkanou textilii.

Je tedy vhodné ošetřit stromy a keře před zimou, aby přežily zimní období a byly připraveny na jarní růst.

V. Péče o kvetoucí rostliny 

Přesazení kvetoucích rostlin a zakrytí citlivých rostlin před mrazy

Péče o kvetoucí rostliny na podzim zahrnuje následující kroky:

 • Zálivka: Kvetoucí rostliny je třeba pravidelně zalévat, aby měly dostatek vláhy pro zimu. Je důležité nezalévat příliš, aby se předešlo zamrzání kořenů.
 • Přesazení: Většina kvetoucích rostlin by se měla přesazovat na jaře, ale pokud na to nezbyde čas, lze je přesadit i na podzim.
 • Ochrana před mrazy: Citlivé rostliny je vhodné chránit před mrazy. To lze provést například zakrytím rostliny bílou netkanou textilií nebo speciálními krycími plachtami.
 • Hnojení: Pokud je to nutné, lze kvetoucí rostliny přihnojit na podzim. Je vhodné použít hnojivo určené pro zimu, které pomáhá rostlinám přežít zimní období.

Přesazení kvetoucích rostlin na podzim je možné, ale většina rostlin by se měla přesazovat na jaře. Citlivé rostliny je vhodné chránit před mrazy a lze je zakrýt bílou netkanou textilií nebo speciálními krycími plachtami. Kvetoucí rostliny je také vhodné pravidelně zalévat a případně přihnojit na podzim.

VI. Příprava zahradního nářadí a vybavení na zimní období

A. Čištění a údržba zahradního nářadí 

Příprava zahradního nářadí a vybavení na zimu zahrnuje následující kroky: Čištění a údržba zahradního nářadí:

 • Očištění od zbytků zeminy: Zahradní nářadí je třeba očistit od zbytků zeminy a rostlinných zbytků, aby se předešlo jejich poškození.
 • Olejování a mazání: Některé zahradní nástroje, jako jsou sekery a nože, je vhodné na konci sezóny naolejovat, aby se předešlo korozi a zlepšila se jejich životnost.
 • Oprava a výměna poškozených dílů: Pokud je nějaká část zahradního nářadí poškozená, je vhodné ji opravit nebo vyměnit, aby se předešlo dalšímu poškození nářadí.

B. Ochrana zahradního nábytku

Ochrana zahradního nábytku:

 • Čištění a údržba: Zahradní nábytek je třeba pravidelně čistit a udržovat, aby vydržel co nejdéle. Je vhodné použít speciální čisticí prostředky a oleje, které pomáhají chránit nábytek před poškozením.
 • Ochranné obaly: Zahradní nábytek lze chránit před zimními vlivy pomocí speciálních ochranných obalů, které chrání nábytek před vlhkostí a mrazem.
 • Skladování: Pokud není zahradní nábytek určen k zimnímu používání, je vhodné ho uložit do suchého a chráněného prostoru, aby se předešlo jeho poškození.

Očistit a udržovat zahradní nářadí je důležité proto, aby vydrželo co nejdéle. Též je potřeba chránit zahradní nábytek před zimními vlivy pomocí čištění, ochranných obalů a vhodného skladování.

VII. Ochrana před zimními škůdci 

Pravidelně kontrolovat zahradu a hledat příznaky škůdců, ošetřit je co nejdříve a používat šetrné přípravky. Citlivé rostliny lze chránit před mrazy pomocí ochranných pláten.

Ochrana zahrady před zimními škůdci zahrnuje následující kroky:

 • Kontrola: Je důležité pravidelně kontrolovat zahradu a hledat příznaky škůdců, jako jsou například poškozené listy a plody. Kontrolu lze provádět i během zimního období, například pomocí vizuálních lapáků nebo lepových desek.
 • Ošetření: Pokud jsou nalezeny příznaky škůdců, je důležité je co nejdříve ošetřit. Existuje mnoho přípravků na ochranu rostlin před škůdci, jako jsou insekticidy a fungicidy. Je vhodné používat přípravky, které jsou šetrné k životnímu prostředí a neohrožují opylovače, jako jsou včely a čmeláci.
 • Ochranná plátna: Citlivé rostliny lze chránit před mrazy pomocí ochranných pláten. Plátna lze použít na keře a stromy, které jsou citlivé na mrazy, a na rostliny, které jsou vysazeny v nádobách.

VIII. Zalévání a přísun vody 

Upravení zavlažovacího systému a ochrana před mrazem

Pro úpravu zavlažovacího systému na zimu je vhodné postupovat následovně:

 • Odpojení od zdroje vody: Zavlažovací systém je třeba odpojit od zdroje vody, aby se předešlo jeho poškození mrazem.
 • Vyfouknutí vody z potrubí: Vodu, která zůstala v potrubí, je nutné vyfouknout vzduchem pomocí kompresoru.
 • Ochrana před mrazem: Potrubí zavlažovacího systému je vhodné chránit před mrazem pomocí izolačních materiálů, jako jsou například izolační pěny nebo speciální izolační pásky.
 • Kontrola a údržba: Před zimou je vhodné provést kontrolu zavlažovacího systému a případně provést údržbu, jako je například oprava poškozených dílů.

Pro ochranu zavlažovacího systému před mrazem lze použít izolační materiály, jako jsou izolační pěny nebo speciální izolační pásky. Je také důležité odpojit zavlažovací systém od zdroje vody a vyfouknout vodu z potrubí pomocí kompresoru.

IX. Příprava zahrady na zimu a ochrana hrnkových květin před mrazem květináče 

A. Přesazení a ochrana květin a umístění květináčů na vhodné místo

Přesazení a ochrana květin v zimě a umístění květináčů na vhodné místo zahrnuje následující kroky:

 • Přesazení: Pokud jsou květiny v květináčích, je vhodné je přesadit do větších květináčů, aby měly dostatek prostoru pro kořeny. Přesazení se doporučuje provést na jaře nebo na podzim.
 • Ochrana před mrazy: Citlivé květiny je vhodné chránit před mrazy pomocí ochranných pláten nebo izolačních materiálů, jako jsou například izolační pěny nebo speciální izolační pásky. Pokud jsou květiny v květináčích, je vhodné je umístit na chráněné místo, například pod střechu nebo na balkon, který je chráněn před větrem.
 • Ochrana před přemokřením: Květináče by měly mít možnost odtékat vodu, aby se předešlo přemokření kořenů. Proto je vhodné odstranit podmisky pod květináči.
 • Výběr vhodného místa: Při umisťování květináčů na zimu je důležité vybrat vhodné místo. Květiny by měly být umístěny na chráněném místě, kde nebudou vystaveny přímému slunci nebo větru.

Je tedy důležité přesadit květiny do větších květináčů, chránit je před mrazy pomocí ochranných pláten nebo izolačních materiálů, umístit je na chráněné místo a zajistit, aby květináče měly možnost odvádět přebytečnou vodu.

X. Uchování semínek a cibulí 

Sběr a uložení semínek a cibulí, označení a organizace pro jarní výsadbu.

Pro sběr a uložení semen a cibulí a jejich organizaci pro výsadbu na jaro je vhodné postupovat následovně:

 • Sběr semen a cibulek: Sběr semen a cibulí závisí na druhu rostliny. Například jarní cibulky se obvykle pěstují ze semen, která se vysévají na jaře. Semena šípkové cibule se sklízejí, když jsou zralá, a poté se oddělí od slupek. Cibule se sklízejí, když jsou zralé, a poté se nechají sušit na slunci.
 • Označení a organizace: Po sběru semen a cibulí je důležité je označit a organizovat pro výsadbu na jaře. Semena a cibule by měly být označeny podle druhu rostliny a data sběru. Je vhodné je uložit na suchém a tmavém místě, aby se předešlo jejich poškození.
 • Výsadba: Semena a cibule se vysazují na jaře podle potřeby a podle druhu rostliny. Je důležité dodržovat správnou hloubku výsadby a vzdálenost mezi rostlinami.

Musíme tedy sbírat semena a cibule podle druhu rostliny, označit je a uložit na suchém a tmavém místě a připravit je tak pro výsadbu na jaře.

XI. Závěr 

A. Shrnutí kroků pro přípravu zahrady na zimu 

Zde je shrnutí kroků pro přípravu zahrady na zimu:

 • Posekat trávník a ostříhat živý plot
 • Shrabat listí a kompostovat ho
 • Zrušit záhony a zrýt půdu
 • Přihnojit půdu a aplikovat mulč
 • Ochránit citlivé rostliny před mrazy pomocí ochranných pláten nebo izolačních materiálů
 • Ošetřit stromy a keře měďnatými přípravky
 • Očistit a udržovat zahradní nářadí
 • Odpojit zavlažovací systém od zdroje vody a chránit ho před mrazem
 • Přesadit citlivé rostliny do větších květináčů a chránit je před mrazy

Tyto kroky je nutné dodržet, aby zahrada přežila zimní období a byla připravená na jarní růst.

B. Důležitost péče o zahradu v podzimním období

Péče o zahradu v podzimním období je velmi důležitá pro úspěšnou jarní výsadbu a zdravý růst rostlin. Zde jsou některé důvody, proč je důležité pečovat o zahradu na podzim:

 • Příprava na zimu: Podzimní péče o zahradu zahrnuje přípravu rostlin na zimní období, jako je například přihnojení půdy, očištění zahrady od opadaného listí a ochrana citlivých rostlin před mrazy.
 • Prevence škůdců a chorob: Podzimní péče o zahradu zahrnuje také kontrolu rostlin a případné ošetření proti škůdcům a chorobám, což pomáhá předejít jejich šíření v další sezoně.
 • Estetický vzhled zahrady: Podzimní péče o zahradu zahrnuje také úpravu zahrady, jako je například posekání trávníku a ostříhání živého plotu, což přispívá k estetickému vzhledu zahrady.

Je tedy důležité pečovat o zahradu na podzim, aby byla připravena na zimní období a zdravý růst rostlin na jaře a v létě.

Zdroj: google.com, instagram.com, pixabay.com, shutterstock.com

Kategorie:

Ostatní,

Poslední aktualizace:  29. září 2023

O autorovi

One thought on “Chovatelské tipy pro majitele koček

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nejnovější příspěvky