Jak je důležité kojení pro zdraví dítěte

Adam Valový
13. července 2023
23 minut čtení

Kojení je způsob výživy novorozence a kojence, který přináší dítěti i matce mnoho výhod. Mateřské mléko obsahuje všechny potřebné živiny, vitamíny a minerály, které dítě potřebuje pro správný růst a vývoj. Posiluje také imunitní systém dítěte a snižuje riziko infekčních onemocnění. 

Pro matku kojení snižuje riziko rakoviny prsu a vaječníků, a také pomáhá s návratem k původní váze po porodu. Je důležité, aby kojící žena měla zdravou výživu a pečovala o svá prsa. Kojení může být náročné a vyžaduje trpělivost a podporu okolí. 

Informovanost těhotných žen o prospěšnosti kojení je také důležitá. Existují různé pomůcky, které mohou kojícím matkám pomoci, ale nejlepší podporou pro kojení je podpora okolí a zdravotnických pracovníků.

1) Fyziologické a imunitní výhody kojení 

Fyziologické výhody kojení pro dítě:

 • Mateřské mléko obsahuje všechny potřebné živiny, vitamíny a minerály pro správný růst a vývoj dítěte.
 • Kojení podporuje vývoj imunitního systému dítěte, protože obsahuje protilátky a další látky, které chrání dítě před infekcemi a nemocemi.
 • Dítě, které je kojeno, má nižší riziko vzniku některých nemocí, jako jsou například alergie, astma nebo obezita.

Imunitní výhody kojení pro dítě:

 • Mateřské mléko obsahuje protilátky, které chrání dítě před infekcemi a nemocemi.
 • Kojení podporuje vývoj imunitního systému dítěte, protože obsahuje látky, které stimulují tvorbu protilátek a dalších obranných mechanismů.
 • Dítě, které je kojeno, má nižší riziko vzniku infekčních onemocnění, jako jsou například průjmy, záněty středního ucha nebo zápal plic. 

Lidské mléko je optimálním zdrojem výživy pro novorozence a kojence z několika důvodů:

 1. Obsahuje všechny potřebné živiny, vitamíny a minerály, které dítě potřebuje pro správný růst a vývoj.
 2. Je snadno stravitelné a tráví se rychleji než kravské mléko.
 3. Obsahuje protilátky a další látky, které chrání dítě před infekcemi a nemocemi.
 4. Podporuje vývoj imunitního systému dítěte a snižuje riziko vzniku některých nemocí, jako jsou například alergie, astma nebo obezita.
 5. Lidské mléko se přizpůsobuje potřebám dítěte a mění se během kojení, aby vyhovovalo jeho vývojovým potřebám.

Z těchto důvodů je lidské mléko považováno za nejlepší zdroj výživy pro novorozence a kojence a doporučuje se kojit dítě alespoň po dobu prvních šesti měsíců života.

2) Dlouhodobé zdravotní benefity kojení 

Dlouhodobé benefity kojení jsou mnohé a zahrnují:

 1. Zlepšení zdraví dítěte i v dospělosti – Kojení snižuje riziko vzniku některých nemocí, jako jsou například alergie, astma, obezita, cukrovka, srdeční choroby a některé druhy rakoviny.
 2. Posílení imunitního systému dítěte – Dítě, které je kojeno, má silnější imunitní systém a je méně náchylné k infekčním onemocněním.
 3. Zlepšení duševního zdraví matky – Kojení může snižovat riziko vzniku deprese a úzkosti u matek.
 4. Podpora vztahu mezi matkou a dítětem – Kojení posiluje vztah mezi matkou a dítětem a může přispět k lepšímu psychickému vývoji dítěte.
 5. Ekonomické výhody – Kojení je levnější než umělé krmení a může tak přinést úspory rodinám.
 6. Ekologické výhody – Kojení nezanechává odpad a nepotřebuje žádné obaly, což je šetrné k životnímu prostředí.

Tyto dlouhodobé benefity kojení ukazují, že kojení má pozitivní vliv nejen na zdraví dítěte, ale i na celou rodinu a společnost jako celek.

A. Snížené riziko obezity a případných metabolických onemocnění 

Kojení má pozitivní vliv na snížení rizika obezity a případných metabolických onemocnění u dítěte. Zde jsou některé způsoby, jak kojení může pomoci:

 • Kojení podporuje zdravý metabolismus u dítěte a snižuje riziko vzniku metabolického syndromu, který zahrnuje inzulinovou rezistenci, obezitu, hypertenzi a další metabolické poruchy.
 • Kojení může pomoci regulovat hladinu hormonů, které ovlivňují chuť k jídlu a metabolismus.
 • Děti, které jsou kojeny, mají nižší riziko vzniku obezity v dospělosti.
 • Kojení může pomoci dítěti rozpoznat pocit sytosti a naučit ho jíst podle potřeby, což může snížit riziko přejídání a obezity.

Tyto výhody kojení ukazují, že kojení může mít pozitivní vliv na zdraví dítěte v dlouhodobém horizontu a může pomoci snížit riziko vzniku metabolických onemocnění, jako je obezita.

B. Posilování imunitního systému a ochrana před alergiemi 

Kojení má pozitivní vliv na posílení imunitního systému dítěte a na ochranu před alergiemi. Zde jsou některé způsoby, jak kojení může pomoci:

 • Mateřské mléko obsahuje protilátky a další látky, které chrání dítě před infekcemi a nemocemi.
 • Kojení podporuje vývoj imunitního systému dítěte a snižuje riziko vzniku infekčních onemocnění, jako jsou například průjmy, záněty středního ucha nebo zápal plic.
 • Dlouhodobé kojení snižuje riziko výskytu alergií u dítěte
  .
 • Kojení může pomoci dítěti rozpoznat potraviny, které mu způsobují alergické reakce, a naučit ho vyhýbat se jim.
 • Kojení moduluje imunitní systém tak, aby nedocházelo k jeho přehnaným reakcím, což může snížit riziko vzniku autoimunitních onemocnění.

Tyto výhody kojení ukazují, že kojení může mít pozitivní vliv na imunitní systém dítěte a pomoci mu chránit se před infekcemi a alergiemi.

C. Přínos pro správný vývoj mozku a kognitivních schopností 

Kojení má pozitivní vliv na správný vývoj mozku a kognitivní schopnosti dítěte. Zde jsou některé zjištění:

 1. Dlouhodobé kojení má pozitivní efekt na vývoj kognitivních schopností u dětí. Děti, které jsou kojeny po určitou dobu kojeneckého věku, mají tendenci vykazovat lepší kognitivní výkony ve srovnání s dětmi, které nebyly kojeny.
 2. Kojení je důležité pro kognitivní a senzomotorický vývoj dítěte. Mozek novorozence není při porodu plně vyvinutý a kojení poskytuje důležité živiny a látky pro jeho správný rozvoj. Kojené děti mají také tendenci dosahovat vývojových milníků, jako je například řečový vývoj, rychleji.
 3. Dlouhodobé kojení může zvýšit IQ dítěte. Existuje spojitost mezi délkou kojení a kognitivními schopnostmi dítěte, přičemž dlouhodobé kojení může přinést výhody v oblasti intelektuálního vývoje.
 4. Láskyplné doteky a péče během kojení stimulují vývoj mozku a kognitivní schopnosti dítěte. Fyzický kontakt a blízkost s matkou během kojení přispívají k emocionálnímu a kognitivnímu rozvoji dítěte.

Tyto zjištění naznačují, že kojení má pozitivní vliv na vývoj mozku a kognitivní schopnosti dítěte. Kojené děti mají tendenci dosahovat lepších výsledků ve vývoji kognitivních dovedností a vykazují vyšší IQ. Kromě toho, blízkost a doteky během kojení přispívají k celkovému rozvoji dítěte.

D. Nižší riziko chronických onemocnění, jako jsou astma a cukrovka

Kojení může snížit riziko vzniku některých chronických onemocnění, jako jsou astma a cukrovka.

Krmení umělou výživou zvyšuje riziko vzniku průduškového astma, některých alergií a infekčních onemocnění trávicího a respiračního traktu.

 • Dlouhodobé kojení snižuje riziko výskytu cukrovky 1. typu u dětí.
 • Kojení snižuje riziko vzniku cukrovky 2. typu u matek.
 • U malých dětí se potvrdil vliv kojení na snížení výskytu astmatu, obezity, diabetu 1. a 2. typu a leukemie.

Tyto zjištění ukazují, že kojení může mít pozitivní vliv na snížení rizika vzniku některých chronických onemocnění, jako jsou astma a cukrovka. Kojení může také pomoci snížit riziko vzniku těchto onemocnění u matek.

3) Psychologické a emocionální aspekty kojení 

Psychologické a emocionální aspekty kojení jsou důležité pro mateřskou i dětskou pohodu.

 • Kojení poskytuje mateřskému tělu a mozku příležitost k vytvoření silného emocionálního pouta s dítětem. Fyzický kontakt a blízkost během kojení podporují uvolňování hormonu oxytocinu, který zvyšuje pocit lásky, spojení a pohody mezi matkou a dítětem.
 • Kojení může snižovat riziko vzniku poporodní deprese u matek. Hormonální změny, které nastávají během kojení, mohou přispět k lepšímu duševnímu zdraví a snížení stresu u matek.
 • Kojení může poskytovat pocit uspokojení a sebejistoty matkám, protože jim umožňuje plnit svou roli jako zdroj výživy a ochrany pro své dítě.
 • Kojení může také přinést mateřskému tělu pocit naplnění a důležitosti, což může mít pozitivní vliv na mateřskou sebedůvěru.
 • Emocionální podpora a porozumění ze strany partnera a rodiny mohou být klíčové pro úspěšné kojení a psychickou pohodu matky.

Tyto poznatky ukazují, že kojení má významný psychologický a emocionální vliv na matku i dítě. Kojení posiluje pouto mezi matkou a dítětem, snižuje riziko poporodní deprese a přináší mateřskému tělu pocit naplnění a důležitosti. Podpora a porozumění ze strany rodiny jsou také důležité pro úspěšné kojení a psychickou pohodu matky.

A. Vazba a citový kontakt mezi matkou a dítětem 

Kojení má významný vliv na vazbu a citový kontakt mezi matkou a dítětem. Zde jsou některé poznatky:

 • Kojení poskytuje příležitost ke vzniku pevného citového pouta mezi matkou a dítětem
  . Během kojení dochází ke fyzickému kontaktu, blízkosti a vzájemné interakci, což přispívá k vytvoření silného emocionálního spojení mezi matkou a dítětem.
 • Mateřské mléko obsahuje hormon oxytocin, který se uvolňuje během kojení a podporuje pocit lásky, spojení a pohody mezi matkou a dítětem. Tento hormon přispívá k vytváření citového propojení a posiluje vazbu mezi matkou a dítětem.
 • Kojení také zlepšuje vzájemnou komunikaci mezi matkou a dítětem. Během kojení dochází k očnímu kontaktu, hlasové interakci a dalším formám komunikace, což podporuje rozvoj komunikačních dovedností u dítěte.
 • Fyzický kontakt a blízkost během kojení přináší pocit bezpečí a pohody jak matce, tak dítěti. Tento citový kontakt může mít dlouhodobý vliv na psychický vývoj dítěte a posilovat jeho sebevědomí a emocionální stabilitu.

Tyto poznatky ukazují, že kojení hraje klíčovou roli ve vytváření pevné vazby a citového kontaktu mezi matkou a dítětem. Fyzický kontakt, interakce a hormonální vliv kojení přispívají k vytvoření silného emocionálního poutu a podporují zdravý psychický vývoj dítěte.

B. Podpora zdravého psychického vývoje dítěte 

Kojení má pozitivní vliv na podporu zdravého psychického vývoje dítěte.

 • Kojení delší než půl roku příznivě ovlivňuje psychický vývoj dětí. Děti, které byly kojeny déle, vykazují lepší kognitivní výkony a mají tendenci dosahovat vývojových milníků rychleji.
 • Kojení také podle vědců zřejmě pomáhá zmírnit negativní dopady znečištěného ovzduší na psychický vývoj dětí.
 • Kojení poskytuje příležitost ke vzniku pevného citového pouta mezi matkou a dítětem. Během kojení dochází ke fyzickému kontaktu, blízkosti a vzájemné interakci, což přispívá k vytvoření silného emocionálního spojení mezi matkou a dítětem.
 • Kojení může snižovat riziko vzniku poporodní deprese u matek. Hormonální změny, které nastávají během kojení, mohou přispět k lepšímu duševnímu zdraví a snížení stresu u matek.

Kojení má pozitivní vliv na psychický vývoj dítěte. Kojené děti mají tendenci dosahovat lepších výsledků ve vývoji kognitivních dovedností a vykazují vyšší IQ. Kromě toho, blízkost a doteky během kojení přispívají k celkovému rozvoji dítěte a posilují jeho sebevědomí a emocionální stabilitu.

C. Podpora emocionální stability a pocitu bezpečí

Kojení má pozitivní vliv na podporu emocionální stability a pocitu bezpečí u dítěte. Zde jsou některé poznatky:

 • Kojení poskytuje příležitost ke vzniku pevného citového pouta mezi matkou a dítětem
  Během kojení dochází ke fyzickému kontaktu, blízkosti a vzájemné interakci, což přispívá k vytvoření silného emocionálního spojení mezi matkou a dítětem. Dítě se tak cítí chráněno a bezpečně.
 • Hormon oxytocin, který se uvolňuje během kojení, podporuje pocit lásky, spojení a pohody mezi matkou a dítětem. Tento hormon přispívá k vytváření citového propojení a posiluje vazbu mezi matkou a dítětem.
 • Kojení může snižovat riziko vzniku poporodní deprese u matek. Hormonální změny, které nastávají během kojení, mohou přispět k lepšímu duševnímu zdraví a snížení stresu u matek. To může mít pozitivní vliv na celkovou atmosféru v rodině a na emocionální stabilitu dítěte.
 • Kojení může také přinést mateřskému tělu pocit naplnění a důležitosti, což může mít pozitivní vliv na mateřskou sebedůvěru. Sebevědomá a spokojená matka může přenést tyto pozitivní emoce na své dítě a podpořit jeho emocionální stabilitu.

Tyto poznatky ukazují, že kojení má pozitivní vliv na emocionální stabilitu a pocit bezpečí u dítěte. Kojení posiluje vazbu mezi matkou a dítětem, podporuje citové propojení a přináší pocit bezpečí a pohody jak matce, tak dítěti.

4) Sociální a ekonomické výhody kojení 

Sociální a ekonomické výhody kojení jsou rozmanité a mají vliv na dítě, matku, rodinu a společnost jako celek.

Sociální výhody:

 • Posiluje vazbu mezi matkou a dítětem a podporuje emocionální propojení.
 • Kojení přináší mateřskému tělu pocit naplnění a důležitosti, což může mít pozitivní vliv na mateřskou sebedůvěru.
 • Kojení podporuje sociální interakce mezi matkou a dítětem, což přispívá k rozvoji komunikačních dovedností dítěte.
 • Kojení může přinést mateřskému tělu pocit uspokojení a sebejistoty, protože matka plní svou roli jako zdroj výživy a ochrany pro své dítě.

Ekonomické výhody:

 • Kojení je levnější než umělé krmení a může tak přinést úspory rodinám.
 • Rodiny, které kojí, nemusí utrácet peníze za umělé mléko, lahvičky, sterilizátory a další související vybavení.
 • Kojení také snižuje náklady na zdravotní péči, protože kojené děti mají tendenci být zdravější a méně náchylné k infekčním onemocněním.

Tyto sociální a ekonomické výhody kojení ukazují, že kojení má pozitivní dopad na vztahy mezi matkou a dítětem, přináší mateřskému tělu pocit naplnění a důležitosti a může přinést úspory rodinám. Kromě toho, kojení také snižuje náklady na zdravotní péči.

A. Ekonomická úspora v porovnání s umělým krmením 

Kojení může být ekonomicky výhodnější než umělé krmení.

 • Kojení je levnější než umělé krmení a může tak přinést úspory rodinám. Rodiny, které kojí, nemusí utrácet peníze za umělé mléko, lahvičky, sterilizátory a další související vybavení.
 • Kojení je zdarma, zatímco umělé krmení je nákladné a může být pro některé rodiny finančně obtížné.
 • Kojení může snížit náklady na zdravotní péči, protože kojené děti mají tendenci být zdravější a méně náchylné k infekčním onemocněním. To může snížit náklady na lékařské ošetření a léky.

Tyto zjištění ukazují, že kojení může být ekonomicky výhodnější než umělé krmení. Kojení je zdarma a může přinést úspory rodinám. Kromě toho, kojení také snižuje náklady na zdravotní péči.

B. Podpora udržitelnosti a ochrany životního prostředí 

Kojení může přispět k udržitelnosti a ochraně životního prostředí. Zde jsou některé zjištění:

 • Kojení je ekologicky šetrné, protože nevytváří odpad v podobě lahviček, sterilizátorů a dalšího souvisejícího vybavení.
 • Kojení také snižuje spotřebu energie a vody, které jsou potřebné pro výrobu umělého mléka.
 • Kojení může snížit náklady na zdravotní péči, protože kojené děti mají tendenci být zdravější a méně náchylné k infekčním onemocněním. To může snížit náklady na lékařské ošetření a léky, což může mít pozitivní dopad na životní prostředí.
 • Kojení podporuje udržitelnost tím, že snižuje potřebu výroby umělého mléka a tím i spotřebu energie a surovin.

Tyto zjištění ukazují, že kojení může přispět k udržitelnosti a ochraně životního prostředí. Kojení je ekologicky šetrné a snižuje spotřebu energie a vody. Kromě toho, kojení také snižuje potřebu výroby umělého mléka a tím i spotřebu surovin.

C. Posilování mateřské role a společenského vazby mezi matkou a dítětem

Kojení může posilovat mateřskou roli a společenskou vazbu mezi matkou a dítětem.

 • Kojení poskytuje příležitost ke vzniku pevného citového poutu mezi matkou a dítětem. Během kojení dochází ke fyzickému kontaktu, blízkosti a vzájemné interakci, což přispívá k vytvoření silného emocionálního spojení mezi matkou a dítětem.
 • Kojení může pomoci matkám přijmout svou mateřskou roli a lépe se s ní vyrovnat. Kojení může přinést mateřskému tělu pocit naplnění a důležitosti, což může mít pozitivní vliv na mateřskou sebedůvěru.
 • Kojení může pomoci matkám navázat kontakt s ostatními kojícími matkami a najít podporu v komunitě. To může pomoci matkám překonat případné problémy s kojením a získat nové přátele.
 • Kojení může pomoci matkám lépe porozumět potřebám svého dítěte a rozvíjet své mateřské dovednosti. Kojení také podporuje sociální interakce mezi matkou a dítětem, což přispívá k rozvoji komunikačních dovedností dítěte.

Tyto poznatky ukazují, že kojení může posilovat mateřskou roli a společenskou vazbu mezi matkou a dítětem. Kojení poskytuje příležitost ke vzniku silného citového poutu mezi matkou a dítětem a může pomoci matkám přijmout svou mateřskou roli a lépe se s ní vyrovnat. Kromě toho, kojení může pomoci matkám najít podporu v komunitě a rozvíjet své mateřské dovednosti.

5) Podpora a vzdělávání o kojení 

Podpora a vzdělávání o kojení jsou důležité pro úspěšné kojení a zajištění zdraví matky a dítěte. Zde jsou některé aktivity a zdroje, které mohou pomoci s podporou a vzděláváním o kojení:

 • V České republice existují různé aktivity na podporu kojení, jako jsou například kurzy pro těhotné a kojící ženy, setkání pro kojící matky a další akce.
 • Kojení.cz je webová stránka, která poskytuje informace o kojení, včetně výhod kojení, technik kojení, častých problémů a řešení, a dalších užitečných informací.
 • V České republice existuje Národní kojenecká liga, která se zaměřuje na podporu kojení a poskytuje informace a poradenství pro kojící matky.
 • Vzdělávání o kojení by mělo být součástí vzdělávacího programu pro zdravotnické pracovníky, jako jsou zdravotní sestry, lékaři a porodní asistentky. Tyto odborníci by měli být schopni poskytnout matkám kvalitní podporu a poradenství ohledně kojení.
 • Existují také různé kurzy a školení pro laktační poradkyně, které se specializují na podporu kojení a mohou poskytnout matkám užitečné rady a pomoc.

Tyto aktivity a zdroje mohou pomoci s podporou a vzděláváním o kojení. Kojící matky by měly mít přístup k informacím a podpoře, které jim pomohou úspěšně kojit své dítě a zajištění zdraví pro sebe a své dítě.

A. Důležitost podpory ze strany zdravotnických profesionálů 

Podpora a vzdělávání o kojení jsou důležité pro úspěšné kojení a zajištění zdraví matky a dítěte. Kojící matky by měly mít přístup k informacím a podpoře, které jim pomohou úspěšně kojit své dítě a zajištění zdraví pro sebe a své dítě.

 B. Zajištění pracovních podmínek pro kojící matky

Zajištění pracovních podmínek pro kojící matky je důležité pro podporu kojení a zajištění zdraví matky a dítěte. 

 • Zákoník práce upravuje podmínky pro zaměstnávání těhotných a kojících žen. Zaměstnavatelé jsou povinni zajistit kojícím matkám vhodné pracovní podmínky, jako jsou například přestávky na kojení, možnost odpočinku a podobně.
 • Zaměstnavatelé by měli být informováni o potřebách kojících matek a měly by být schopni poskytnout jim podporu a poradenství ohledně kojení. To může zahrnovat například informace o tom, jak zajistit vhodné pracovní podmínky pro kojící matky.
 • Kojící matky by měly mít možnost využít mateřskou dovolenou, aby mohli věnovat dostatek času kojení svého dítěte. Mateřská dovolená umožňuje matkám zůstat s dítětem doma a věnovat se mu plně.
 • Zaměstnavatelé by měli být informováni o výhodách kojení a o tom, jak mohou podpořit kojící matky. To může zahrnovat například informace o tom, jak zajistit vhodné pracovní podmínky pro kojící matky a jak poskytnout jim podporu a poradenství ohledně kojení.

Tyto způsoby ukazují, že zajištění pracovních podmínek pro kojící matky je důležité pro podporu kojení a zajištění zdraví matky a dítěte. Zaměstnavatelé by měli být informováni o potřebách kojících matek a měly by být schopni zajistit jim vhodné pracovní podmínky. Kojící matky by měly mít možnost využít mateřskou dovolenou a zaměstnavatelé by měli být informováni o výhodách kojení a o tom, jak mohou podpořit kojící matky.

6) Závěr 

Shrnutí hlavních bodů o důležitosti kojení pro zdraví dítě 

Kojení je pro zdraví dítěte velmi důležité a má mnoho výhod.

Zde jsou hlavní body a důležitosti kojení

 • Kojení poskytuje optimální výživu pro dítě a obsahuje všechny potřebné živiny pro jeho růst a vývoj.
 • Kojení podporuje správný vývoj mozku a kognitivních schopností dítěte.
 • Kojení snižuje riziko vzniku infekčních onemocnění a dalších zdravotních problémů u dítěte.
 • Kojení posiluje imunitní systém dítěte a chrání ho před alergiemi a dalšími chronickými onemocněními.
 • Kojení podporuje emocionální stabilitu a pocit bezpečí u dítěte a posiluje vazbu mezi matkou a dítětem.
 • Kojení je ekonomicky výhodnější než umělé krmení a může tak přinést úspory rodinám.
 • Kojení je ekologicky šetrné, protože nevytváří odpad v podobě lahviček, sterilizátorů a dalšího souvisejícího vybavení.

Tyto body ukazují, že kojení je pro zdraví dítěte velmi důležité a má mnoho výhod. Kojení poskytuje optimální výživu, podporuje správný vývoj mozku a kognitivních schopností, snižuje riziko infekčních onemocnění a dalších zdravotních problémů, posiluje imunitní systém a chrání před alergiemi a dalšími chronickými onemocněními. Kromě toho, kojení podporuje emocionální stabilitu a vazbu mezi matkou a dítětem, je ekonomicky výhodnější a ekologicky šetrné.

Zdroj a fotografie: google.com, instagram.com, pixabay.com, shutterstock.com

Kategorie:

Zdraví,

Poslední aktualizace:  24. července 2023

O autorovi

Adam Valový Redaktor

Jsem Adam, nomád s duší dobrodruha. Cestování je pro mě životní filozofií, která mi otevírá bránu k novým kulturám, lidem a zážitkům. Pár zemí už jsem navštívil, ale mnohem víc jich mám na svém seznamu.

Zobrazit všechny příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nejnovější příspěvky